View Software köper Avector AB

~ 10 januari 2020 –

 

View Software önskar att expandera på den nordiska marknaden och köper IT-företaget Avector AB i Sverige

 

– Vi har alltid betraktat Sverige som en spännande marknad och sett en etablering där som ett naturligt första steg i vår geografiska expansionsstrategi. Våra vänner i öst har kommit längre än oss avseende digitalisering av fastighetsbranschen och det är en marknad innehållande en stor mängd industrier. Det passar väl in i våra fokusområden och de produkter vi har i vår portfölj i dag, säger Sten-Roger Karlsen CEO för View Software.

 

View Software och Avector har samma marknadsfokus och lösningar som kompletterar varandra. View Software och Avector kommer tillsammans att kunna erbjuda ett ökat värde för existerande kunder i både Norge och Sverige samt erbjuda bättre och mer heltäckande lösningar till nya kunder i Norden.

 

Ökad kompetens och reducerad miljöpåverkan

– Sammanslagningen kommer att öka vår kapacitet och vår kompetens inom flera kärnområden. Vi besitter redan i dag en av landets största expertis inom förvaltning, drift- och underhåll av fastigheter samt industriellt underhåll och tillsammans med Avector blir vi ännu starkare. Avectors energiuppföljningssystem AV Energy är speciellt intressant för oss. Vi märker av ett ökat intresse för energieffektivisering i både fastighets- och industribranschen. Detta är delvis motiverat av målsättning om kostnadsreduktion relaterad till energiförbrukning, men också av miljöhänsyn. De branscher vi verkar i blir allt mer miljömedvetna och många önskar att bidra aktivt mot att vi når våra klimatmål. Att tillhandahålla bra lösningar för energiuppföljning är också ett sätt för oss att bidra, säger Sten-Roger Karlsen.

 

Ett fulländat komplement

View Software är ett IT-företag med 45 anställda som utvecklar programvaror för fastighets- och industribranschen. Med köpet av Avector ökar antalet anställda med ytterligare 12 personer i ett svenskt dotterbolag, View Software AB.

 

– När vi beslutade att etablera oss i Sverige var målet att slå oss samman med en befintlig aktör med ett betydande fotfäste i den svenska marknaden. Det är en enklare väg än att växa med existerande verksamhet över landsgränsen. Vi kunde inte hittat en bättre aktör än Avector. Företagen har liknande marknadsstrategier, står för samma kärnvärden, utvecklar lösningar på samma tekniska plattform och kompletterar varandra produktmässigt, säger Sten-Roger Karlsen.

 

Rustade för framtiden

Hans Ekman har varit CEO i Avector sedan 2005 och ensam ägare sedan 2011.

– Över tid har View Software visat på god förmåga att göra bra affärer och har kunskap och resurser som krävs för att ta Avector till nästa nivå. Vi ser en stor potential för View Softwares produkter i Sverige och är övertygade om att vi tillsammans kommer att uppnå en god intäktsökning de kommande åren, säger Hans Ekman.

 

Avector omsatte ca. 12 MSEK under 2019.

 

Sten-Roger Karlsen
View Software AS
Mobil: +47 922 62 321
srk@view.no
Hans Ekman
Avector AB
Mobil: +46 431 40 25 91
hans.ekman@viewsoftware.se

 

Om View Software

View Software är ett ledande mjukvaruföretag med lösningar inom industriellt underhåll och förvaltning samt drift och underhåll av fastigheter. View Software har en dominerande marknadsposition i Norge och har ambitioner att bli ledande i Norden. Mer än 500 företag och över 10 000 personer använder deras lösningar dagligen. Bland deras användare finns några av landets största industriföretag och fastighetsförvaltare. View Softwares varumärke är användarvänliga system som bidrar till effektiv drift genom interaktion och digitalisering.

View Software Köper Avector

REFERENSER:

Nolato
Volvo Group Real Estate
Sjöbohem logo
Coor
Volvo Group Real Estate