Våra fastighetshanteringssystem

Fastighetsförvaltning är uppgifter relaterade till den ekonomiska och administrativa delen av att använda och underhålla fastigheten. Det inkluderar hantering av de dagliga uppgifterna, som är nödvändiga för att kunna använda fastigheten med den avsedda standarden och den service som användarna förväntar sig, samt för att säkerställa ett optimalt utnyttjande och inkomst på hyrda områden.

Uni Fastighet

Underlättar god interaktion, både internt inom förvaltningsorganisationen, mot slutanvändare kunder och externa partners.

Lydia

Lydia gör det enkelt för dig att hantera ditt land och hålla reda på alla dina olika marktyper, hyresgäster och deras status.