AV ENERGY

Framtidens energiuppföljningssystem

AV Energy optimerar energiuppföljning

 

AV Energy är en webbaserad systemlösning för energiuppföljning som effektiviserar arbetet genom att förenkla och automatisera arbetsflöden. Det är anpassat till flera olika branscher och passar utmärkt både för bostäder och olika typer av industrier. Fem grundpelare täcker in hela processen och ger överskådliga och lättåtkomliga slutsatser.

MÄTVÄRDESINSAMLING

Mätvärdesinsamling kan ske på flera olika sätt, såsom:

  • Mobil mätvärdesinsamling via app. Medarbetaren skannar av en QR-kod vid mätpunkten och fyller i en mätarställning eller gör ett mätarbyte.
  • Automatisk mätvärdesinsamling genom integration mot ett SCADA-system. Mätare kopplas upp mot systemet och mätarställningar matas direkt i databasen för AV Energy vid angivet datum och tid
  • Import via Excel-ark. Genom att ladda upp ett Excel-ark till systemet går det att antingen importera mätvärdeshistorik från tidigare system eller löpande mätvärdesinsamling.
  • Direkt i systemet. Gå till den aktuella mätpunkten i systemet och skriv in den nya mätaravläsningen. Statistik uppdateras direkt med det senaste värdet och det går enkelt att följa upp trender och resultat.
PROGNOSTISERING

Med hjälp av mätvärdeshistoriken från tidigare år skapas en prognos. Det går att prognostisera utifrån applicerat energiindex-värde som hämtas direkt från SMHI. Prognosen kan sedan justeras utifrån gjorda energibesparingsåtgärder, erfarenhet och fastighetens planerade användning.

AVTALSHANTERING

Funktionen för avtalshantering är komplett och fungerar fristående för alla typer av avtal och specifikt för energiavtal. Nyckeltal för fasta och rörliga kostnader samt utsläppskoefficienter kopplade till avtalen matas enkelt in.

BUDGETERING

Energiavtalen kan kopplas mot mätpunkter och nyckeltalen i dem för att tillsammans med en prognos skapa ett budgetunderlag utan administrativt merarbete.

UPPFÖLJNING

Uppföljningen består av en översikt, en fastighetsjämförelse och en rapportdel:

  • I översikten görs ett urval över ett antal mätpunkter. Här visas förbrukning och kostnader mot prognos och budget.
  • Fastighetsjämförelsen används för att ställa två fastigheter mot varandra. Den förklarar varför en fastighet förbrukar mer energi än en annan och visar vilka genomförda energibesparingsåtgärder som har gett effekt.
  • Rapportdelen består av standardrapporter men det går också att skräddarsy rapporter och spara som mallar.
AV Energy energiuppföljning
Avector Webinar

Webinar

Lär dig mer om hur energiuppföljning med AV Energy fungerar och kan användas till. I webinaret visar vi upp systemets olika moduler och hur delarna hänger samman. Vänligen fyll i formuläret nedan för att få tillgång till videon (ca 23 minuter lång).

Genom att fylla i formuläret godkänner du att Avector får kontakta dig gällande produkter och erbjudanden.
Läs mer om vår hantering av personuppgifter här.

Jämför olika kommuners energiförbrukning med kommunkollen.

ÖKADE INSIKTER SÄNKER DIN KOMMUNS ENERGIFÖRBRUKNING

För att arbeta framgångsrikt med energifrågor måste man veta var man står. Med ett effektivt verktyg underlättas insamlingen och administrationen av mätvärdesstatistik inom el, värme och vatten. Utifrån dessa värden beräknas realistiska mål för miljö- och energiarbetet.

Kommunkollen.nu

Intresserad av energiuppföljning?

Kontakta oss via formuläret eller ring oss:

Rådgivning & sälj: 0431-40 25 92
Växel: 0431-40 25 90

REFERENSER

Ett nära samarbete är det allra viktigaste för att skapa lyckade och bestående resultat. Goda kundrelationer bygger på förtroende och god kommunikation. Vi anstränger oss alltid lite extra för att möta våra kunders förväntningar och har en genuin vilja att förbättra våra kunders verksamheter.

Sjöbohem logo