Med AV Core tar du klivet in i framtiden

I linje med vår vision och de krav som kommer ställas på framtida system inom Property Technology, utvecklar vi just nu ett kraftfullt systemstöd riktat mot fastighetsbranschen, kallat AV Core. Det är en molnbaserad systemplattform som öppnar upp för spännande möjligheter att skräddarsy funktionalitet och verktyg efter våra kunders specifika behov. Hela idén bakom projektet är att utveckla lösningar med tydlig kundnytta och fokus på förenklade processer, bättre planering och ökad integration mellan system och funktioner. Med realiseringen av AV Core vill vi bidra med ett innovativt verktyg för den nya tidens fastighetshantering.

 

Kraftfullt arbetsverktyg med tydliga funktioner

Med vår gedigna erfarenhet har vi identifierat att det finns ett avstånd i verksamhetsutvecklingen och strategin för hur fastigheter ska skötas mellan byggherrar, förvaltare och tekniker i framförallt dokumentation och spårbarheten för fastigheterna och detta är vad som födde idén till AV Core.

 

Vår erfarenhet kopplad till direkt kundnytta

View Software Sweden AB har lång erfarenhet från att utveckla lösningar inom tre huvudområden:
Drift och underhåll, Energiuppföljning och Projektuppföljning. Dessa tre områden är tätt sammanknutna med skärningspunkter, så att all viktig data och dokumentation – till exempel manualer, ritningar, drift- och underhållsinstruktioner och garantier – sparas vid överlämningen av fastigheter mellan olika grenar och yrkesroller. Utöver de tre huvudområdena kan ytterligare tjänster anslutas för att hantera områden som inventering, entreprenörsavtal, processförbättringar och uppstrukturering av fastighetsbeståndet och alla dess komponenter.

AV Core utgör själva navet i vårt erbjudande, med flexibilitet att utveckla systemlösningar som förverkligar de idéer du som användare har i fråga om funktion och användningsområden. Initialt har vi valt att skapa ett ramverk som inriktar sig på följande huvudområden:

• Planering och teknisk dokumentation av byggprojekt
• Upphandling, leverantörsbedömning, avtalshantering
• Hantering av den tekniska förvaltningen, som arbetsplanering, arbetsorder och besiktningar
• Vidareutveckling av mätvärdeinsamling för försörjningsmedia och optimering
• Uppföljning av statistik som ledtider, arbeten, förbrukning och ekonomi

Flödesschema

Tryggad dokumentation

AV Core-plattformen utformas som en öppen lösning för att kunna integreras med flera olika system och hantera stora datamängder. I våra ögon är möjligheten att bibehålla information, dokumentation och spårbarhet en av de stora fördelarna med de nya systemen. Med möjligheten att göra uppföljningar av tidigare projekt och arbeten får du som användare tillgång till värdefull dokumentation som bildar underlag för framtida verksamhetsutveckling och affärsbeslut.

Dra nytta av våra kunskaper

Tack vare våra samarbeten och ständiga omvärldsbevakning får vi inom View Software Sweden AB tillgång till aktuell och verksamhetsnära branschkunskap som vi gärna delar med oss av. I vår rådgivande konsultroll kan vi bidra med expertis om hur processer kan vässas, göras mindre resurskrävande och mera lönsamma för dig och din verksamhet.

En vision förankrad i din verklighet

Vi lyssnar till och tar fasta på de utmaningar och krav som våra kunder och samarbetspartners ställs inför. Samtliga våra system och tjänster är sprungna ur ett nära samarbete med näringslivets olika aktörer. Det är genom den dialogen vi tillsammans skapar framtidens innovationer för att underlätta arbetet för våra kunder, såväl administrativt som operativt. Därför välkomnar vi alltid dina synpunkter på hur systemen kan bli ännu bättre, säkrare och smartare.

INTRESSERAD? VI KONTAKTAR DIG!

Kontakta oss via formuläret eller ring oss:

Rådgivning & sälj: 0431-40 25 92
Växel: 0431-40 25 90

REFERENSER:

Nolato
Volvo Group Real Estate
Sjöbohem logo
Coor
Volvo Group Real Estate