Digital fastighetsförvaltning – så får du överblick och kontroll

 

View ServiceBook är verktyget som gör dig proaktiv och effektiv. På 1-2-3 får du översikt och kontroll över dina byggnader, objekt, aktiviteter och avvikelser. Alla uppgifter utförs enkelt på PC, surfplatta och mobil och kan tilldelas interna eller externa resurser. Allt blir dokumenterat och ger värdefull historik.

Översikt över din struktur

I View ServiceBook är det enkelt att bygga upp en struktur för byggnader och objekt. Information om objekten görs lättillgänglig.

Förbered för effektiva kontroller

View ServiceBook är ett effektivt verktyg för att planera, utföra och följa upp alla typer av kontroller. Egendefinierade checklistor säkerställer god kvalitet och uppföljning.

Registrera avvikelser snabbt och enkelt

Registrera avvikelser och dokumentera med text, bilder och film. Tilldela avvikelser till interna eller externa resurser. Alla inblandade parter hålls uppdaterade via sms och E-post.

Alltid tillgång till historik och dokumentation

Samtliga aktiviteter knutna till kontroller och avvikelser loggas och dokumenteras så att du får en fullständig översikt över status och historik.

Genom att strukturera och kartlägga väl, så är man igång inom loppet av några få dagar

Möjlighet för integration mot Visma.net

Med integration mot Visma.net får du ett system som ger ökad effektivitet genom digitalisering och automatisering av affärsprocesser. Du undviker manuell registrering och får full kontroll på fakturering av genomförda uppgifter.

Relevant information är alltid tillgänglig

View ServiceBook är utformad för att fungera lika bra på PC / Mac, surfplatta och mobil. Du kan enkelt utföra uppgiften vart du än är.

Användbara funktioner förenklar din vardag

Struktur

Översikt över byggnader och objekt – enkel administration.

Checklistor

Bibliotek med checklistor som säkrar god kvalitet vid genomförandet av kontroller.

Kontroller

Planera och utför kontroller på samtliga plattformar.

Kalender

Visning av planerade kontroller i vecko- eller månadskalender.

Avvikelse

Registrering och hantering av avvikelse/ärende.

Kommunikation

Kommunikation mellan involverade parter på avvikelser via systemet.

Dokumentation

Översikt över samtliga dokument som är knutna till byggnader och objekt

Historik

Få historik på samtliga aktiviteter knutna till byggnader och objekt.

Leverantörer

Få översikt över samtliga externa aktörer samt möjlighet till att tilldela kontroller och avvikelser.

Tilsyn

Enkel visning av planerade och genomförda kontroller samt uppföljning av avvikelser i förhållande till lagstadgade krav.

Frekvent ställda frågor och svar

Nedan hittar du en lista över frågor som dina kollegor i branschen ställer sig innan de överväger ett köp av våra produkter. Har du andra frågor, tveka då inte att ta kontakt med oss.

Kan ni vara behjälpliga med grunddata och objektsstruktur?

Det gör vi gärna! Vi inleder alla nya implementeringar med ett uppstartsmöte och en workshop. Här diskuterar vi bland annat vilken grunddata som ska inkluderas och hur objektstrukturen bör vara. Under uppstartsmötet får du åtkomst till systemet och en introduktion till hur du skall använda systemets importmall, allt för att du så enkelt som möjligt kan importera data själv. Våra konsulter har erfarenhet av implementering från de flesta branscher och vi har flera mallar för grunddata som kan användas.

Är systemet enkelt att använda?

ServiceBook är känt som ett mycket användarvänligt system som är lätt att använda. Det är utformat så att slutanvändaren enkelt kan dokumentera sitt arbete, utföra kontroller och rapportera avvikelser från sin mobil, surfplatta eller PC. Vi arbetar dagligen för en bättre användarupplevelse och för att förenkla programvaran. Vi arbetar nära våra kunder och tar tacksamt emot input, önskemål och behov. Vi gör vårt bästa för att erbjuda ett system som blir ett enkelt och effektivt verktyg för användaren i vardagen.

Är det svårt att ta i bruk?

Med View ServiceBook är du igång på 1-2-3! Det är ett molnbaserat system som du kommer åt via internet. Det är enkelt att mata in grunddata manuellt eller genom import. Därefter kan man komma igång med kontroller och avvikelsehantering snabbt. Som en del av implementeringen så håller vi workshops för användarna i de olika rollerna, så att vi får en bra introduktion till systemet.

Erbjuder ni utbildning i systemet?

Ja, vi erbjuder utbildning till superanvändare och slutanvändare i samband med implementeringen. Vi rekommenderar en workshop där man arbetar med relevant information.

Finns det en App?

View ServiceBook är plattformsoberoende och använder en fast URL-adress. Du kan därför använda alla typer av stationära och mobila enheter. Ingen installation krävs, du behöver bara en webbläsare och internetåtkomst.

Är View ServiceBook en molntjänst?

View ServiceBook tillhandahålls som en molnbaserad SaaS-lösning. Det är mycket kostnadseffektivt och som användare behöver man inte tänka på servrar, uppgraderingar och säkerhetskopior etc.

Vad kostar det?

View Service Book är en ”Software as a Service Solution” (SaaS). Prismodellen baseras på ”pris per kvadratmeter per månad”.

Kan vi integrera View ServiceBook med andra system?

View ServiceBook har flera API:er och integrationsmöjligheter. View ServiceBook är bland annat integrerat med Visma.net.

Finns lösningen på flera språk?

View ServiceBook finns i dag på norska, engelska och svenska. Finns där ett behov för ett för ett nytt systemspråk är vägen dit kort.

Erbjuder ni utbildningar?

Ja, vi erbjuder utbildningar till både nya och existerade kunder.

Ett urval av våra nöjda kunder

Intresserad? Kontakta oss.

Kontakta oss via formuläret eller ring oss:

Rådgivning & sälj: 0431-40 25 92
Växel: 0431-40 25 90

REFERENSER

Här hittar du några av våra referensprojekt att titta närmare på.

Nolato
Volvo Group Real Estate
Coor