Våra system

Ärendehantering

Digital fastighetsförvaltning

View ServiceBook är det verktyg som gör dig proaktiv och effektiv. På 1-2-3 får du en översikt och kontroll över dina byggnader, föremål, aktiviteter och avvikelser. Alla uppgifter utförs enkelt på PC, surfplatta och mobil och kan tilldelas interna eller externa resurser. Allt är dokumenterat och ger god historia.

Energiuppföljning

Framtidens energiuppföljningssystem

View Software Sweden AB:s fastighetssystem för drift och underhåll V3i är särskilt anpassade för de underhållsansvarigas verklighet. Det är webbaserade system som har genomtänkta och kompletta lösningar för att optimera underhållet.

Drift & underhåll

Fastighetsunderhåll

View Software Sweden AB:s fastighetssystem för drift och underhåll V3i är särskilt anpassade för de underhållsansvarigas verklighet. Det är webbaserade system som har genomtänkta och kompletta lösningar för att optimera underhållet.

Industriellt underhåll

Med vårt industriella underhållsverktyg digitaliserar du ditt underhållsprogram och ökar drifttiden och förlänger livslängden på dina maskiner.

Fastighetsförvaltning

Uni Fastighet

Uni Fastighet underlättar god interaktion, både internt inom förvaltningsorganisationen, mot slutanvändare / kunder och externa partners.

Lydia

Lydia gör det enkelt för dig att hantera ditt land och hålla reda på alla dina olika marktyper, hyresgäster och deras status

AV CORE – Utvecklingsprojekt

AV Core – Framtidens proptech-plattform

Våra utvecklingsprojekt tar avstamp i vår vision: att bygga morgondagens system för hantering av fastigheter. Tillsammans med våra samarbetspartners och kunder arbetar vi oförtröttligt på att utveckla nya innovationer som gör din tillvaro enklare, smidigare och lönsammare.

IWMS – Planon

IWMS – Planon

IWMS – Integrated Workplace Management System Planon Universe för fastighetsägare och förvaltningsorganisationer erbjuder fem helt integrerade programvarulösningar som bygger samma systemplattform och är ’integrated by design’ samt tillgänglig i valfria kombinationer.