VOLVO GROUP REAL ESTATE

STRUKTUR OCH EFFEKTIVISERING AV FASTIGHETSUNDERHÅLL

Volvo
Volvo Group Real Estate
Bakgrund

BAKGRUND

Volvo Group Real Estate hanterar Volvokoncernens fastigheter och bidrar till tillväxt genom samarbete och professionella tjänster inom fastighets- och arbetsplatsservice. Företaget har cirka 350 anställda på cirka 60 platser i 35 länder och hanterar 8 miljoner kvadratmeter lokalyta.

Uppdrag

UPPDRAG

Volvo Group Real Estate var tidigt ute med att vilja ha ett molnbaserat fastighetssystem för sin tekniska fastighetsförvaltning. På kravlistan fanns en kvalitetssäkrad systemleverantör som kunde hantera ett stort och utspritt fastighetsbestånd samt underentreprenörer som arbetar i systemet. Detta för att löpande kunna inventera fastigheter, uppdatera objekt, ta fram upphandlingsmaterial och arbetsbeskrivningar med mera som syftar till att effektivisera fastighetsunderhållet.
View Software Sweden AB har sedan 2001 levererat både tjänster och system för drift- och underhåll till Volvo Group Real Estate samt även deltagit i arbetet med att ta fram och implementera nya koncept för hela organisationen. Tack vare god insikt i den övergripande strategin samt nära kontakt med utförarna av olika tekniska tjänster fanns en gedigen kunskap om vad som krävs för att uppnå önskade mål.

Så gjorde vi

SÅ GJORDE VI

View Software Sweden AB inventerade och kompletterade först Volvo Group Real Estates fastighetsbestånd och skapade en enhetlig struktur i benämningar av fastigheter och objekt. Arbetsbeskrivningar togs fram för varje enskild objektstyp samt kravlistor för underhåll. Användare behörighetsstyrdes och kopplades till arbetsavtal för att minska avvikelser i fastighetsinformationen och anpassa arbetsflödet i systemet som i sin tur tillgodoser rutiner för till exempel kvittenser av arbetsordrar. Därefter kunde arbetet med effektivisering av flöden och återrapportering påbörjas.

Resultat

RESULTAT

Volvo Group Real Estate har nu väl inarbetade och enhetliga rutiner för att hantera sin fastighetsförvaltning. Omställningar vid byte av underentreprenörer görs smidigt med hjälp av arbetsavtal och periodiseringar av objektens tillsyn och skötsel. Vid förvärv och/eller nybyggnationer samt inventeringar är ledtiden kort och anläggningsregistret hålls uppdaterat med rätt information. Ett fortsatt nära samarbete mellan Volvo Group Real Estate och View Software Sweden AB gör att rutiner fortlöpande förfinas för att nå ett mer kostnadseffektivt fastighetsunderhåll. Tack vare ökad kvalitet i leveranserna från externa underhållsleverantörer är hyresgästerna mer nöjda och livslängden på fastigheterna förlängs.

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

Kontakta oss via formuläret eller ring oss:

Rådgivning & sälj: 0431-40 25 92
Växel: 0431-40 25 90

Nolato
Coor
Sjöbohem logo
Volvo Group Real Estate Projektuppföljning