VOLVO GROUP REAL ESTATE

EKONOMISK PROJEKTUPPFÖLJNING

Volvo Real Estate Group
Volvo
Bakgrund

BAKGRUND

Volvo Group Real Estate hanterar Volvokoncernens fastigheter och bidrar till tillväxt genom samarbete och professionella tjänster inom fastighets- och arbetsplatsservice. Företaget har cirka 350 anställda på cirka 60 platser i 35 länder och hanterar 8 miljoner kvadratmeter lokalyta. Detta innebär att man har många byggprojekt igång för ny-, till- och ombyggnationer.

Uppdrag

UPPDRAG

Volvo Group Real Estate ville ha ett projekthanteringssystem för ekonomisk projektuppföljning. Systemet skulle klara hela processen från idé till slutförande och ha ett dynamiskt arbetsflöde som tillät personer med olika roller att komma in i projekten vid olika tidpunkter. Förutom att hantera ekonomin skulle systemet även hantera tidplaner för när investeringar skulle göras.

Så gjorde vi

SÅ GJORDE VI

Systemet byggdes på Avectors plattform AV Core som baseras på ett flexibelt register. En trädstruktur skapades utifrån Division – Land – Site och där placerades alla projekt som skulle genomföras. Projekten uppdaterades med information, kostnadsställe, tidplan och ekonomisk plan för att kunna ge direkt uppföljning utifrån leverantörsfakturor och projektens framväxt. En administrationsroll skapades för att följa upp investeringar på en större skala samt hantera attestering av projektgenomförande och tilläggsäskande.

Resultat

RESULTAT

Projekthanteringssystemet är i drift över hela världen och används av cirka 250 projektledare inom olika byggprojekt. Volvo Group Real Estate har därmed fått en gemensam plattform som ger en övergripande bild av hur deras byggprojekt växer fram, både på projektnivå och central nivå.

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

Kontakta oss via formuläret eller ring oss:

Rådgivning & sälj: 0431-40 25 92
Växel: 0431-40 25 90

Nolato
Volvo Group Real Estate
Sjöbohem logo
Coor