SJÖBOHEM

Digitalisering av traditionell förvaltning

Sjöbohem
Sjöbohem
Bakgrund

BAKGRUND

AB Sjöbohem är ett progressivt fastighetsbolag som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Företaget saknade en naturlig övergång mellan olika discipliner inom fastighetsförvaltning. Det man letat efter var en samarbetspartner som kan överbrygga styrteknik, teknisk och ekonomisk förvaltning. Tekniken hade äntligen kommit ikapp företagets visioner och gick att omsätta till verklighet. Grundidén var att utnyttja tekniken för att samla och bearbeta data så att personalens kompetens används till värdeskapande uppgifter och analyser.

Uppdrag

UPPDRAG

AB Sjöbohem var ute efter ett modernt system som tog energiuppföljningen ytterligare ett steg genom att automatiskt samla in mätvärden och innehålla ett analysverktyg som överskådligt visade behov och resultat av energisparåtgärder. Ett viktigt krav var att systemet skulle kunna kompletteras för att hantera temperaturgivare och rörelse, detta för att kunna mäta komfortnivåer och användning av fastigheterna. Målet var att gå mot ett händelsestyrt underhåll där personal och kompetens kan användas där behov uppstår samt att kunna integrera system för sömlösa arbets- och informationsflöden.

Så gjorde vi

SÅ GJORDE VI

View Software Sweden AB:s lösning bygger på systemplattformen AV Core som är anpassad för att hantera och sortera stora datamängder. Fastigheternas styrsystem och IoT-teknik kopplas upp mot en SCADA-lösning där data för statistik och analys skickas vidare till energiuppföljningssystemet via gemensamma databaser och ett API. Energiuppföljningen byggdes ut med moduler för att hantera uppföljning av prognos och budget. Som komplement utvecklades en mobilapp för mätvärdesinsamling. Under projektets gång hade AB Sjöbohem och View Software Sweden AB ett nära samarbete för att säkra att alla krav tillgodosågs och för att diskutera nya användningsområden.

Resultat

RESULTAT

En säkerställd datainsamling har lett till ett bättre underlag i arbetet med energifrågor. Den automatiska mätvärdesinsamlingen har dessutom gjort att mindre arbetstid går till transporter mellan fastigheterna för manuell mätning. Tack vare hjälpmedel för prognos och budget har det administrativa arbetet minskat och en bättre uppföljning presenteras per automatik. Detta har även lett till bättre beslutsunderlag för nyinvesteringar när det gäller energibesparingsåtgärder.

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

Kontakta oss via formuläret eller ring oss:

Rådgivning & sälj: 0431-40 25 92
Växel: 0431-40 25 90

Volvo Group Real Estate Projektuppföljning
Coor
Volvo Group Real Estate
Nolato