NOLATO Meditech

KVALITETSKRAV OCH ANPASSNING TILL PROCESSINDUSTRIN

Nolato Meditech produktion
Nolato Meditech
Bakgrund

BAKGRUND

Nolato MediTech är en del av Nolatokoncernen som utvecklar och tillverkar polymerprodukter och system i nära samarbete med ledande bolag inom medicinteknik och läkemedel. Nolato MediTechs kunder ställer mycket höga krav på kvaliteten för samtliga arbetsprocesser, även gällande fastighets- och maskinunderhåll. Där det är applicerbart ska kraven för ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 uppfyllas. Nolato MediTech är dessutom godkända av Federal Drug Administration, FDA.

Uppdrag

UPPDRAG

Nolato MediTech behövde ett beprövat underhållssystem som kunde hantera både fastighets- och processrelaterade objekt. Ett villkor var full kontroll över systemuppdateringar och en genomgående spårbarhet för att säkerställa att kvalitetskraven från kunderna kunde upprätthållas. Arbetsorderhanteringen skulle främst ske med mobila enheter.

Så gjorde vi

SÅ GJORDE VI

Underhållssystemet kompletterades med elektroniska signaturer för att kunna spåra ändringar till enskilda personer och en funktion för att hantera drifttidsräknare på Nolato Meditechs maskiner. För bättre kontroll över test- och versionsuppdateringar flyttades systemet till företagets egna servrar och förutom den skarpa arbetsmiljön lades en testmiljö upp där man kunde riskbedöma och verifiera de förändringar som gjordes i nya versioner.

Resultat

RESULTAT

Utöver ett enklare arbetssätt med V3i:s grundegenskaper har man även förstärkt spårbarheten i arbetet samt förenklat arbetet för de personer som skall utföra arbete. Mycket tidigare manuellt arbete har ersatts av digital registrering och därigenom har antalet felkällor minskat. Nolato MediTech har fått ett kvalitetssäkrat system som uppfyller de krav som kunderna ställer.

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

Kontakta oss via formuläret eller ring oss:

Rådgivning & sälj: 0431-40 25 92
Växel: 0431-40 25 90

Coor
Volvo Group Real Estate
Sjöbohem logo
Volvo Group Real Estate Projektuppföljning