COOR

PLANERING OCH UTFÖRANDE

På plats hos Coor
På plats hos Coor
Bakgrund

BAKGRUND

Coor är en av Nordens ledande leverantörer av Facility Management och erbjuder alla tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Inom Coor finns specialistkompetens för arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategisk rådgivning. Företaget levererar facility management tjänster till View Software Sweden AB:s kunder. Där arbetar de i View Software Sweden AB:s eget system med den tekniska förvaltningen.

Uppdrag

UPPDRAG

Coors personal arbetar dagligen i View Software Sweden AB:s system och såg behovet av en mer effektiv arbetsplanering, hantering av arbetsorder samt intern administrativ hantering. Uppdraget var att ta fram ett integrerat verktyg för att kunna planera och följa upp arbetsordrar och att förenkla hantering och återrapportering för de ärenden som teknikerna skulle utföra.

Så gjorde vi

SÅ GJORDE VI

View Software Sweden AB har gedigen erfarenhet av både arbetsplanering och mobila verktyg. För Coor utarbetades ett desktop-verktyg som hämtade arbetsorder från underhållssystemet och placerade ut dessa i teknikernas kalendrar. Teknikerna får de arbetsuppgifter som ska utföras i en mobilapp, deras huvudsakliga verktyg för hanteringen av arbetsorder. Appen används även för återrapportering och tidsregistrering samt avvikelser som möten och sjukanmälningar. Detta ger sammantaget en bra överblick gällande planering och arbetsbelastning för varje enskild medarbetare.

Resultat

RESULTAT

Fördelningen och planeringen av arbetsuppgifter har effektiviserats så att arbetsåtgången har kunnat reduceras. Införandet av nya verktyg har även resulterat i bättre leveranser och minskade kostnader. View Software Sweden AB och Coor har fortsatt ett nära samarbete för att ytterligare optimera de verktyg som gör arbetet effektivare och bättre anpassat till nya krav. Ett exempel är funktioner för systematiskt arbetsmiljöarbete, ett annat en checklista för att utföra säkra elarbeten. Payback-tiden för de funktioner som utvecklas är normalt några månader.

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

Kontakta oss via formuläret eller ring oss:

Rådgivning & sälj: 0431-40 25 92
Växel: 0431-40 25 90

Nolato
Volvo Group Real Estate
Sjöbohem logo
Volvo Group Real Estate Projektuppföljning