IWMS – INTEGRATED WORKPLACE MANAGEMENT SYSTEM

IWMS – Integrated Workplace Management System Planon Universe för fastighetsägare och förvaltningsorganisationer erbjuder fem helt integrerade programvarulösningar som bygger samma systemplattform och är ’integrated by design’ samt tillgänglig i valfria kombinationer.

 

Real Estate Management

Maximera fastighet bidrag till affärsresultatet genom sänkta kostnader.

Läs mer >

 

Space & Workplace Management

Löpande optimering av arbetsplatskonceptet och nyttjandet av utrymmen för att passa till affärskraven vilket sänker kostnaderna.

Läs mer>

 

Asset & Maintenance Management

Bibehåll fastighetens tillgångar i ett fördefinierat skick för att säkra verksamhetens kontinuitet på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer>

 

Integrated Services Management

Optimera de verksamhetsnära tjänsterna vilket ökar personalens produktivitet och tillfredsställelse till lägre kostnader.

Läs mer>

 

Sustainibility Management

Säkerställ effektiv rapportering, förbättra företagets sociala ansvar (CSR) samt stödja projekt i att minska förbrukning, utsläpp och kostnader.

Läs mer>

 

 

Alla lösningar levereras med Planons ” best practice” kallad Accelerator som innehåller förkonfigurerade processer, arbetsflöden, guider, roller, rapporter och dashboards.

INTRESSERAD AV IWMS? KONTAKTA OSS!

Kontakta oss via formuläret eller ring oss:

Rådgivning & sälj: 0431-40 25 92
Växel: 0431-40 25 90

REFERENSER:

Nolato
Volvo Group Real Estate
Sjöbohem logo
Coor
Volvo Group Real Estate