Kontakta View Software Sweden AB

View Software Sweden AB
Helsingborgsvägen 45
267 72 Ängelholm
0431-40 25 90 (växel)
0431-40 25 99 (support)

Sten-Roger Karlsen, VD

STEN-ROGER KARLSEN

VD

 

 

 

Hans Ekman, VD - Avector AB

HANS EKMAN

PLATSCHEF

Telefon 0431- 40 25 91
E-post:
hans.ekman@viewsoftware.com

Magnus Jönsson, Operativ chef - Avector AB

MAGNUS JÖNSSON

OPERATIV CHEF

Telefon: 0431-40 25 93
E-post:
magnus.jonsson@viewsoftware.com

Tony Jakobsson, ekonomiansvarig - Avector AB

TONY JAKOBSSON

EKONOMIANSVARIG

Telefon: 0431-40 25 90
E-post:
tony.jakobsson@viewsoftware.com

Gustav Larsson, Projektledare - Avector AB

GUSTAV LARSSON

PROJEKTLEDARE

Telefon: 0431-40 25 98
E-post:
gustav.larsson@viewsoftware.com

Steve Bradley, Konsult - Avector AB

STEVE BRADLEY

KONSULT

Telefon: 0431-40 25 96
E-post:
steve.bradley@viewsoftware.com

Peter Fallesen, IT-ansvarig/ Systemutvecklare - Avector AB

PETER FALLESEN

IT-ANSVARIG/SYSTEMUTVECKLARE

Telefon: 0431-40 25 94

E-post:
peter.fallesen@viewsoftware.com

Matthias Klauser, Systemutvecklare - Avector AB

MATTHIAS KLAUSER

SYSTEMUTVECKLARE

Telefon: 0431-40 25 90
E-post:
matthias.klauser@viewsoftware.com

Hampus Cousin, Systemutvecklare - Avector AB

HAMPUS COUSIN

SYSTEMUTVECKLARE

Telefon: 0431-40 25 90
E-post:
hampus.cousin@viewsoftware.com

Mikael Persson, Systemutvecklare - Avector AB

MIKAEL PERSSON

SYSTEMUTVECKLARE

Telefon: 0431-40 25 90
E-post:
mikael.persson@viewsoftware.com

Osama Al-Midani, konsult - Avector AB

OSAMA AL-MIDANI

SYSTEMUTVECKLARE

Telefon: 0431-40 25 90
E-post:
osama.al-midani@viewsoftware.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICHOLAS NILSSON

SYSTEMUTVECKLARE

Telefon: 0431-40 25 90
E-post:
nicholas.nilsson@viewsoftware.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEFAN BJÖRNSON

SYSTEMUTVECKLARE

Telefon: 0431-40 25 90
E-post:
stefan.bjornson@viewsoftware.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHILIP VERNERSSON

SYSTEMUTVECKLARE

Telefon: 0431-40 25 90
E-post:
philip.vernersson@viewsoftware.com

Dag Idoff, kvalitetsansvarig

DAG IDOFF

KVALITETSANSVARIG

Telefon: 0431-40 25 90
E-post:
dag.idoff@viewsoftware.com