Om View Software Sweden AB

View Software Sweden AB är ett innovativt teknikföretag som är specialiserat på kundanpassade fastighetssystem inom drift, underhåll och energiuppföljning  samt konsulttjänster inom inventering, projektering och upphandling inom fastighetsbranschen.

 

Tack vare lång erfarenhet i branschen är våra konsulter och systemutvecklare väl insatta i vad fastighetsförvaltning faktiskt handlar om. Vi hjälper våra kunder att öka kunskapen om sina verksamheter – för bättre kontroll och ökad lönsamhet. Våra system och tjänster utvecklas i nära samverkan med näringslivet och optimeras därmed för ert behov – fastighetssystem, energiuppföljningssystem och konsulttjänster för verkligheten.

 

Vi har utvecklat webbaserade fastighetssystem för facility management sedan 2000-talet och var därmed först i Sverige. Genom åren har vi byggt upp ett brett nätverk av skickliga samarbetspartners inom olika områden.

 

AB Volvo, Nolato, Bring, Nowaste Logistics och Continental Bakeries är exempel på företag som anlitar oss.

 

Vårt mål är att ständigt vidareutveckla och förbättra system och tjänster. Våra ledord är effektivitet, flexibilitet och lyhördhet.

Vi är även implementeringspartner och återförsäljare för Planon IWMS.

Om Avector

View Software Sweden AB kvalitetscertifierade

View Software Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifikatet omfattar samtliga produkter och tjänster inom utveckling, försäljning, installation samt konsultation inom drift- och underhållssystem för fastigheter och tillverkningsindustri.

 

Vi levererar mjukvara och tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar genom kontinuerlig dialog och lyhördhet, med ambitionen att skapa långsiktiga kundrelationer som utgör grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling.

Kvalitet uppnås genom effektivt lagarbete och medarbetarnas kontinuerliga vidareutveckling inom företagets kompetensområden.

 

Genom ständig förbättring, analys av våra externa och interna frågor samt våra intressenters krav utvecklar vi kvalitetsledningssystemet mot ökad kundtillfredsställelse och effektivitet.

 

Vi följer gällande lagstiftning som berör vår och våra kunders verksamheter genom de system och tjänster som levereras.

Genom att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

ISO 9001 logo

Referenser:

Nolato
Volvo Group Real Estate
Sjöbohem logo
Coor
Volvo Group Real Estate