View Software Sweden AB VILLKOR GÄLLANDE PERSONUPPGIFTSINSAMLING VIA KONTAKTFORMULÄR

View Software Sweden AB äger och förvaltar produkten AV Energy som riktar sig främst mot företag och organisationer och tillämpar uppgiftsminimering. För att få en demonstration av AV Energy eller andra system krävs en registrering innefattande personuppgifter. Endast företagsnamn, kontaktperson, företagsmail och telefonnummer krävs. Insamling av personuppgifter enligt kontaktformulär baserat på̊ artikel 6:1 i Dataskyddsförordningen och lagras tillsvidare, men kan raderas på̊ begäran av uppgiftslämnaren. Informationen lagras endast i syfte att kontakta er som företag gällande system och tjänster från View Software Sweden AB och överförs ej till tredje part.

 

Frågor gällande hanteringen av personuppgifter och/eller om GDPR skickas till info@viewsoftware.se.

ikon-GDPR